_self

Bli medlem i Sveriges Företagshälsor

Tillsammans blir vi starka. Genom ett medlemskap i branschorganisationen stärker du din verksamhet och hela företagshälsovården på såväl marknaden som i hela samhället.

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation

Föreningen är en ideell och obunden organisation som bildades 1985 för att tillvarata företagshälsovårdens intressen. Som en samlad organisation företräder vi medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Vi är en remissinstans för branschfrågor och bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv. Vi verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området och stödjer branschens kvalitetsutveckling. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv för alla som arbetar.

Ett medlemskap i Sveriges Företagshälsor innebär att man stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för branschen. Medlemskapet är även rent affärsmässigt fördelaktigt.
Som medlem branschorganisation får du bland annat:

 • Möjlighet att påverka din verksamhets och hela branschens utveckling.
 • Stöd och hjälp i branschfrågor.
 • Kontinuerlig aktuell branschinformation via nyhetsbrev.
 • Inbjudan till att delta på regionala träffar och centralt anordnade seminarier och utbildningar, oftast med medlemsrabatt.
 • Förmånlig företagsförsäkring. 

Auktoriserat medlemskap
Sveriges Företagshälsor beslutade på årsmötet 2012 att införa ett auktoriserat medlemskap som  en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen. Villkoren för auktorisationen fastställdes av årsmötet 2014. Läs mer här


Medlemskriterier
För att vara medlem i Sveriges Företagshälsor ska företaget / enheten  bedriva företagshälsovårdsverksamhet enligt den definition som gäller. (Kraven överensstämmer också med de krav som tidigare gällde för statsbidraget enligt förordningen om stöd till tidiga insatser inom företagshälsovård jämte föreskrifter).
Läs mer om vilka krav som gäller för medlemskap och vilka underlag som behöver bifogas ansökan.

Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap i branschorganisationen består av två delar:

 1. Medlemsavgift
  1000 kr i årsavgift
 2. Serviceavgift
  En omsättningsbaserad årsavgift på minst 10.000 kronor och max. 580.000 kronor, enligt följande:
 • 1,4 ‰ (promille) av omsättningen upp till 100 mkr, (dock minst 10.000 kr) och
 • 1,15 ‰ (promille) av omsättningen mellan 100 – 220 mkr samt
 • 0,65 ‰ (promille) av omsättningen över 220 mkr. (dock max avgift 580.000 kr).

Samtliga avgifter är exklusive moms.

Avgifterna beslutades på årsmötet 2018.

Ansök om medlemskap

Föreningen Sveriges Företagshälsors Stadgar

Välkommen att kontakta oss på Sveriges Företagshälsor för mer information
Telefon: 08–762 67 46
info@foretagshalsor.se