Handledarutbildning - ST i arbetsmedicin

Datum: 
2017-09-14 08:00 till 2017-09-15 17:00

Branschutbildning för dig inom företagshälsan

Kursen uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer för att utses till handledare för ST-läkare och ska ge kursdeltagarna förhållningssätt, verktyg och struktur för att kunna handleda ST-läkare som följer antingen SOSFS 2008:17 eller SOSFS 2015:8.

Datum: 14-15 september + 27 oktober 2017 OBS! Sista anmälningsdag är den 10 augusti 2017.
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset), Stockholm.

Läs mer här.