Bli bättre på att upphandla företagshälsovård

Datum: 
2017-09-26
09:00 till 11:00

- med företagshälsovårdens upphandlingsguide som stöd

Välkommen på ett avgiftsfritt frukostseminarium kring hur du kan bli bättre på att upphandla företagshälsovård!

Dag & Tid: 26 september 2017, kl 09.00-11.00 (kaffe & smörgås från 08.30)
Plats: Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11, Stockholm (Almegahuset)
Målgrupp: Upphandlare av företagshälsovård samt de som svarar på upphandlingar inom företagshälsan

Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet har aldrig varit viktigare än idag. Både för att behålla och attrahera nya medarbetare men också för att få sin organisation att prestera på bästa sätt för att nå sina mål.

Det gäller att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön över tid. En av grundpelarna i ett fungerande arbetsmiljöarbete är att insatserna ska vara systematiska, pågående och med tydliga uppföljningar. Målet är att uppnå ett systematiskt arbetsmiljöarbete som blir en del av den dagliga verksamheten.

Företagshälsovården är en expertresurs som finns att anlita för att lyckas med detta. Vilka delar och insatser som behöver upphandlas och köpas från företagshälsan varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts upp för verksamheten. För att underlätta detta arbete har branschen tagit fram en guide i sex steg, från behovsanalys till uppföljning.

Guiden ger tips och råd till er som är på väg in en process för att upphandla företagshälsovård. Den ska förhoppningsvis underlätta för er att skapa tydliga underlag som speglar er organisations mål och ambition med ert arbetsmiljöarbete.

Anmäl dig till seminariet här!