Kalender

 • 2018-08-29

  Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu... mer

 • 2018-08-30

  Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu... mer

 • 2018-09-14

  Välkommen till ett frukostseminarium om alkoholproblem i arbetslivet för dig som är chef, HR, facklig representant eller är involverad i dessa frågor på arbetsplatsen på annat sätt.

  ... mer

 • 2018-09-26

  Ett seminiarium om frågor som rör arbetsrätten i samband med rehabiliteringsprocessen.

  Datum: Onsdag 26 september
  Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
  Tid: 09.30 – 15.30... mer

 • 2018-09-27 till 2018-09-28

  Tvådagarskurs som vänder sig till dig som tar alkohol- och drogtester i praktiken.

  Utbildningen arrangeras av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.... mer

 • 2018-10-12

  - Vad innebär det för läkaren, verksamhetschefen och övrig personal?

  Datum: 12 oktober 2018
  Tid:   Kl. 09.30 – 17.00 (fika... mer

 • 2018-10-17

  Seminariet riktar sig i första hand till chefer, HR och företagshälsan. Även andra med intresse för frågan är välkomna.

  Datum: Onsdag 17 oktober
  Plats:... mer

 • 2018-11-07

  Välkommen till ett seminarium om alkoholproblem i arbetslivet för dig som är chef, HR, facklig representant eller är involverad i dessa frågor på arbetsplatsen på annat sätt.

  Datum... mer

 • 2019-01-09 till 2019-01-10

  Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu... mer

 • 2019-01-23 till 2019-01-25

  MRO-utbildningen (Medical Review Officer) riktar sig i första hand till läkare inom företagshälsovård och beroendevård.

  Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om... mer

Sidor