Kansli

Peter Munck af Rosenschöld, vd
Telefon direkt: 08 - 762 67 47.       
E-post: peter.munck@foretagshalsor.se

Marie Dahlgren, Kommunikation & Information
Telefon direkt: 08 - 762 67 45.       
E-post: marie.dahlgren@foretagshalsor.se

 


Pernilla Nordkvist, Projektledning & Utbildningar

Telefon direkt 08-762 67 42. Mobil: 072-225 43 56.
E-post: pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

 


Tullia Nyman von Sydow, 
Administration
Telefon: 076-139 97 43
E-post: tullia.nymanvonsydow@foretagshalsor.se