50 miljoner kronor till forskning om hjärt- och kärlsjukdomar

2017-08-01

AFA
På uppdrag av arbetsmarknadens parter anslår AFA Försäkring 50 miljoner kronor till sex nya forskningsprojekt inom ramen för ett FoU-program med fokus på forskning om ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdomar.
– Vi vet att hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de största hälsohoten för människor i arbetsför ålder. För AFA Försäkring är det därför viktigt att det forskas mer om arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom och vilka förebyggande åtgärder som bidrar till att minska risken, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.
Läs mer