Bra träning och rätt kost hjälper hjärnan

2017-09-06

Dagens Medicin
Enligt professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet i Stockholm och Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors är vetskapen om att kost och motion påverkar mental hälsa inte ny, men studien från hennes forskargrupp är den första randomiserade kontrollerade studien som tittat på detta samband. 1 260 finländska personer mellan 60 och 77 år som hade risk för demens randomiserades till två grupper. Kontrollgruppen fick regelbundna allmänna hälsoråd. I interventionsgruppen fick patienterna utförliga kostråd och träningsprogram, minnesträning och regelbunden utvärdering av risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Läs mer