Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning kartläggs

2017-08-01

Regeringskansliet
Regeringen beslutar att ge Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av inlämnade läkarintyg.
Av kartläggningen ska framgå följande:
− Den totala andelen kompletteringar som begärs in.
− Vilka uppgifter som kompletteringen avser.
− Fördelning efter sjukfallslängd.
− Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.
− Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.
Läs mer