Investeringar i arbetsmiljö görs sällan på ett effektivt sätt

2017-06-30

Arbetsmiljöforskning.se
Varje år satsar företagen stora pengar i arbetsmiljöinvesteringar. Men det är sällan som investeringarna är effektiva. Av elva undersökta fall var bara en investering föredömlig i några avseenden men inte i alla. Det var SSAB i Borlänge.
Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén är forskare vid Högskolan Dalarna. De har fått stöd från AFA Försäkring för att undersöka hur effektiva arbetsmiljöinvesteringar är. Elva företag av olika storlek och med olika verksamheter har ingått i studien. En kommun, en svetsarbetsplats, två snickerier, en sprutlackering och en mekanisk verkstad bland annat.
Läs mer