Karensdag föreslås bli rättvisare avdrag

2017-05-11

Regeringskansliet
Regeringen föreslår nu att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Förslaget om karensavdrag är en överenskommelse med Vänsterpartiet och skickas nu på remiss.
- Vi vill ha ett nytt system för ökad jämlikhet och jämställdhet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Läs mer