Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland akademiker

2017-06-29

Saco
Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år och allra mest har den ökat bland landets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. – Det är allvarligt. Vi kan inte acceptera att engagerade och drivna människor går sönder på jobbet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt är känt sedan tidigare. Men fram tills nu har det varit höljt i dunkel hur den drabbar landets högutbildade. Saco har därför begärt ut och specialgranskat statistik från Försäkringskassan över sjukskrivningarna i Sverige. Siffrorna har sedan brutits ned på utbildningsnivå och resultatet är alarmerande. Akademiker har den i särklass största ökningen av sjukfrånvaro i samhället, visar rapporten som presenteras på onsdagen. Hälften av alla akademiker som är sjukskrivna är det dessutom på grund av psykisk ohälsa.
Läs mer