Sökes: Arbetsterapeuter inom Företagshälsovården!

2017-08-03

Sveriges Arbetsterapeuter.se
Sveriges Arbetsterapeuter söker kontakt med arbetsterapeuter som arbetar inom Företagshälsovården för ett samlande möte kring gemensamma frågor.
Regeringen prioriterar ett fungerade arbetsliv på många sätt. Företagshälsovården kommer att bli en viktig aktör i arbetet med bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering. Därför bör arbetsterapeuter finnas med som en naturlig part av företagshälsovården.
Läs mer