_self

Branschutbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling av branschens medarbetare.

Nedanstående utbildningar och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

Augusti Hälsokonvent 30-31 augusti
   
September Bli bättre på att upphandla företagshälsovård - Frukostseminarium 26 september
   
Oktober Medicinskt ledningsansvar 3 oktober
  Kontrollerat drickande 4 oktober + 8 november
  Arbetsrätt vid rehabilitering 17 oktober
  Hälsosam ekonomi 24 oktober - en del av utbildningsprogrammet
   
November Komplexa organisationer 14 november en del av utbildningsprogrammet
  Konsultativt arbetssätt 15 november en del av utbildningsprogrammet
  Handledarutbildning 6-7 novbember + 6 dec
   
Januari 2018 15-metoden 10-11 januari