_self

Branschutbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling.

Nedanstående utbildningar och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

2018  
   
Augusti 15-metoden, 29-30 augusti
   
September  Alkoholproblem på arbetsplatsen, 14 september
Frukostseminarium för arbetsgivare och företagshälsa
   
  Arbetsrätt vid rehabilitering, 26 september
   
  Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning, 27-28 september
O
BS. Fulltecknad! Intresse för reservplats kan anmälas.
   
Oktober Medicinskt ledningsansvar, 12 oktober
   
November Alkoholproblem i arbetslivet, 7 november
Seminarium för arbetsgivare
   
  Återträff för 15-metodutbildade, 16 november
   
  Arbetsrelaterad psykisk ohälsa – Vad kan arbetsgivaren göra?
23 nov.
 Seminarium för arbetsgivare
   
  Webbutbildning i GDPR - Den nya dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation, kan beställas löpande.
   
2019  
   
Januari 15-metoden, 9-10 januari
   
  MRO-utbildning, 23-25 januari
   
Februari Kontrollerat Drickande, 21 februari och 9 april