Handledarutbildning - ST i Arbetsmedicin

Branschutbildning för dig inom företagshälsan

Sveriges Företagshälsor erbjuder en handledarutbildning med fokus på de delar som Socialstyrelsen föreskriver såsom handledning, pedagogik, metoder för bedömning samt kommunikation och etik. Kursen uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer på ST-läkare och ger kursdeltagarna förhållningssätt, verktyg och struktur för att kunna handleda ST-läkare enligt SOSFS 2008:17 eller SOSFS 2015:8.

Datum: 6 - 7 november + 6 december 2017
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset), Stockholm
Sista anmälningsdatum: Anmälningstiden har gått ut och utbildningen är fulltecknad!
Om du är intresserad av att gå utbildningen, sänd ett meddelande och låt oss veta.

Tidigare kursdeltagare var mycket positiva och lämnade bland annat följande kommentarer:

"Proffsig kursledning med bra struktur och röd tråd genom alla tre dagarna."
"Bra genomförande. Relevans och med nya insikter om rollen."
"Inspirerande. Närvarande. Rätt nivå."

Innehåll:
• Förståelse för dina tolkningars inverkan på din kommunikation
• Förståelsen för, och användandet av, din beteendeprofil i ditt handledarskap
• Förmågan att planera och strukturera handledningen av din adept
• Coachande samtal och feedback som kraftfulla handledarverktyg
• Progressionsbedömning av ST-läkarens medicinska skicklighet och interaktion med patienter, kollegor och medarbetare. Här används de erkända bedömningsinstrumenten CBD, DOPS, Mini-CEX och 360°

I anslutning till årets utbildning erbjuds du även att delta i en kostnadsfri ½-dags workhop på fm den 7 december där du får praktisk hjälp att komma igång med att upprätta en studieplan för din ST-läkare.

Här finns en artikel om utbildningen. 

Kursledare är Gunnar Hernborg, ledarskapskonsult från Move Management.
Med lyhördhet och närvaro anpassar sig Gunnar till gruppens ”tanketempo”. Samtidigt är han en resultatdriven igångsättare som utmanar och provocerar för att få saker att hända. Han ser lärande som en aktiv handling och det uppstår inte förrän du både vill och vågar testa i verkligheten. Gunnars ledord är energi, närvaro och resultat!

Pris: 5 995 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.
  
Utbildningen subventioneras av AM-projektet och vid fullteckning kommer platserna att fördelas för att uppnå bästa möjliga spridning av handledarkompetensen i vår bransch.

Tider:
6 november: 09.00 - 17.00 (kaffe och smörgås fr. kl. 08.30)
7 november: 08.30 - 16.30
6 december: 09.00 - 16.30 (kaffe och smörgås fr. kl. 08.30)
7 december, workshop: 09.00 - 12.30

För mer information 
Kontakta Pernilla Nordkvist, projektledare, Sveriges Företagshälsor, tfn: 08-762 67 42.