_self

Konsultativt arbetssätt

En branschutbildning som är en del av Utbildningsprogrammet för dig inom företagshälsan

En utbildningsdag som riktar sig till dig inom företagshälsan som har kontakt med kunder/beställare i din arbetsvardag och som vill utveckla det konsultativa samtalet som ditt arbetsverktyg.

Datum: 6 september 2018     
Tid: 09.00-16.30 (kaffe och smörgås från kl. 08.30)
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset), Stockholm
Pris: 5 295 kr + moms (6 295 kr + moms, ej medlemmar). Lunch, fika och dokumentation ingår.

Innehåll:
• Strategier för att nå och utveckla kundrelationer
• Konsultativt förhållningssätt – fyra möjliga roller i relation till kund
• Praktisk färdighetsövning
• Min konsultativa utgångspunkt ur ett företagshälsoperspektiv
• Att vara tjänsteleverantör – att vara strategisk partner
• Prissättning av tjänster – utveckling av partnerskap


Föreläsare är Kai Wiklund. Kai har över 25 års erfarenhet av konsultativt arbete. Uppdragen har genomförts inom näringsliv och offentlig sektor och har främst varit inriktade på chefs- och ledarutveckling, coaching och ledningsgruppsutveckling. Konsultationer med organisatorisk inriktning har haft fokus på  kultur- och värdegrundsutveckling eller utredningsverksamhet. Kai har en bakgrund i teologi och psykoterapi och har även arbetat med konflikthantering samt utbildning och operativa insatser inom kris- och katastrofhantering.

För mer information
Kontakta Pernilla Nordkvist, projektledare, Sveriges Företagshälsor, tfn: 08-762 67 42.

Anmälan