_self

Utbildningsprogram för företagshälsan

Samhällets och arbetslivets sjukskrivningskostnader behöver minska. Inom företagshälsan vet vi att en god arbetsmiljö har betydelse för att sjukskrivningarna ska minska. Ett evidensbaserat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetsmiljöarbete på organisatorisk nivå kan både minska tillflödet av nya sjukskrivningar och underlätta återgång i arbete för dem som redan drabbats.

Sveriges Företagshälsor erbjuder ett utbildningsprogram i syfte att stärka företagshälsan som affärs- och hälsostrategisk samarbetspartner. Programmet består av tre fristående kursdagar som riktar sig till alla inom företagshälsan som möter kunder/beställare i sin vardag.

Hälsosam ekonomi
En kursdag som ger förståelse för de grundläggande företagsekonomiska begreppen och hur en affär kan bli lönsam. Ett särskilt fokus läggs på paketering av tjänster och prissättning utifrån kundvärde. Läs mer

Komplexa organisationer
En kursdag som klargör olika organisationstypers styrning och drivkrafter vilket har betydelse när viktiga hälsostrategiska beslut ska fattas, att de fattas på rätt nivå och av rätt nyckelpersoner. Läs mer

Konsultativt arbetssätt
En kursdag som handlar om att använda det konsultativa samtalet som verktyg. Att helt enkelt få kunden/beställaren att köpa rätt tjänster. Läs mer

Vid samtidig anmälan av en och samma person till alla tre utbildningsdagarna betalar Sveriges Företagshälsors medlemmar 11 485 kr istället för 16 585 kr.

Anmälan

Vill du veta mer?
Kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42.