_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Hälsokonvent 30-31 augusti 2017

Årets Hälsokonvent lockade runt 200 medarbetare från företagshälsor, HR-avdelningar, näringsliv och forskning till Stockholm. Deltagarna kom från hela landet för att delta ett 20-tal seminarier, utbyta erfarenheter under ett par workshops och ta del av utställarpresentationer. Hälsokonvent 2017 var Sveriges Företagshälsors 5:e konvent.

Frågor om hur organisation, ledarskap och livsstil påverkar vår arbetsförmåga och därmed den enskilda organisationens eller företagets framgång ligger högt upp på agendan hos allmänhet, press, politik och arbetsmarknadens parter. Hälsokonventet var därför fyllt av inspiration och fortbildning för att ge ny kunskap och fördjupa den debatt som pågår i samhället. Vi fick ta del av hur politiken, arbetsmarknadens parter, myndigheter, forskningen, samt den offentliga sektorn och näringslivet ser på hälsan, arbetslivet och arbetsmiljöfrågorna. Även företagshälsans roll som strategisk partner diskuterades.

Likt föregående år var Hälsokonventet förlagt i Näringslivets Hus i Stockholm där diskussionerna pågick om hur vi ska ta tillvara på all den kompetens som redan finns och hur vi bygger ihop den med nya erfarenheter och ny kunskap inom olika områden. Vi gjorde också intressanta djupdykningar i specifika frågor som rör arbetslivet, människan, arbetsmiljön och företagshälsans utveckling. Dessutom var det utställning, mingel, fest på Moderna Museet och mycket mer!

”Bästa konferensen på länge”, ”föreläsare i toppklass” och ”svårt att välja eftersom allt är intressant”, menade några deltagare i en paus.


Här presenterar vi några av seminarierna i artikelform 

Ett samhälle i förändring – Anders Ekholm
Neurovetenskap för arbetslivet – Marie Ryd
Kränkande särbehandling – Stefan Blomberg
Chefter i skottlinjen – Christina Björklund
Allt är inte stress eller dåligt ledarskap – Lisbeth Rydén
Låt oss bygga broar, inte murar! – Lena Hadad

Länkar till en del av föreläsarnas bilder hittar du i anslutning till texten eller samlade här


Med det gemensamma krafttaget att tillsammans skapa bättre möjligheter att nå hållbara organisationer som växer hoppas vi att dagarna gav inspiration och energi till förändring och att mycket ny kunskap anammades som bidrar till att utvecklingen såväl inom området som branschen drivs framåt.
– tillsammans skapar vi hållbara organisationer!