_self
Nya master- och magisterprogram

Högskoleutbildningar

De mest centrala professionerna inom företagshälsovården är  företagsläkare, företagssköterska, ergonom/fysioterapeut, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör, organisationskonsult och hälsovetare.

De nya utbildningarna för företagshälsovården

För den som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovården finns sen några år tillbaka flera utbildningsmöjligheter. Nya master- och magisterprogram i arbetsliv och hälsa togs fram som en del i regeringens satsning på företagshälsovård. Beslutet att överlåta till universitet och högskolor att utforma utbildning för företagshälsovårdens yrkeskategorier var en långsiktig och kvalitetshöjande lösning för kunskapsförsörjningen inom företagshälsovården. Medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor måste ha minst tre personer anställda som är specialistutbildade. 

Umeå universitet, Karolinska Institutet i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, samt Lunds universitet har tagit ett samlat grepp om utbildningarna och riktar sig till flera professioner med interprofessionella inlsag i sina magister-/masterprogram med inriktning företagshälsovård.

Örebro universitet har specialistsjuksköterskeprogram med möjlighet att få examen som företagssjuksköterska, 60 hp. För behörighet krävs legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.
---------------
För sjuksköterskor med "gammal" utbildning som vill gå vidare med studier på avancerad nivå (magister eller master) finns kompletteringskurser som ger behörighet och gör att man kommer upp i motsvarande en kandidatexamen. Oftast handlar det om att göra ett examensarbete (i gamla termer C-uppsats). På KI finns kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad.
Läs om företagssköterskans kompetensbeskrivning.

De flesta lärosäten ger även enstaka kurser inom området. Läs mer om utbildningarna på respektive högskolas webbsida nedan.

Titulatur för de olika Arbetsmiljöingenjörsexamina
Arbetsmiljöingenjörsutbildningar finns i dag på olika nivå, både på Universitets- och Yrkeshögskolenivå. Oavsett utbildningsnivå erhålls examenstiteln Arbetsmiljöingenjör. De olika lärosätena har inte för avsikt att ändra på de examenstitlar som utfärdas. Det finns ett behov att förtydliga de olika utbildningsbakgrundernas kompetensprofil, både internt inom branschen men också externt, så att branschens kundföretag vet vilken kompetensprofil de får tillgång till. Sveriges Företagshälsor rekommenderar därför att titeln Arbetsmiljöingenjör bara benämns till den som har examensbevis från relevant universitetsutbildning, eller som har förfogat motsvarande kompetens på annat sätt. Den som har ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning, eller har förfogat motsvarande kompetens på annat sätt, benämns Arbetsmiljötekniker.  

I fokus

Magisterprogram i Arbetsliv och Hälsa, 60 hp, med fyra inriktningar. Arbetsmiljöteknik, Företagssköterska, Ergonomi och Beteendevetenskap. Helfart, distansbaserad med några obligatoriska träffar.
 

>> Se film

Läs mer om utbildningar för arbetsmiljöingenjörer vid Umeå universitet.

Masterprogram i medicinsk vetenskap, 120 hp, med huvudområde Arbetsterapi, Omvårdnad respektive Sjukgymnastik / specialisering i Arbetsmiljö och Hälsa.

>> Se film

Magisterprogram i Arbete och Hälsa, 60 hp, på KI med inriktning Företagssköterska, Ergonomi, Beteendevetenskap. Programmet ges på halvfart under 2 år och undervisningen är till stora delar distansbaserad med enstaka dagar på campus.
 

Nytt masterprogram i teknik, arbete och hälsa, 120 hp på KTH. Ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupad kunskap och förståelse för samspelet mellan människor, teknik och organisation i ett främjande arbetsmiljöarbete. Utbildningen syftar till att lära sig planera, utforma och analysera arbetsmiljöer. Fokus ligger på ergonomiska åtgärder för ett hållbart arbetsliv för att aktivt kunna påverka och hantera förändrings- och utvecklingsprojekt inom det tekniska arbetsmiljöområdet. Sista anmälningsdag 15 jan 2018  

>> Se film om magisterprogrammet på KI.