Utbildning i 15-metoden

Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu möjlighet att utbilda dig i den s.k 15-metoden. Utbildningen pågår under två heldagar och syftar till att ge både teoretisk och klinisk kunskap om hur 15-metoden kan användas i praktiken.

Efter utbildningen erhålls ett kursbevis och ett presentationsmaterial om 15-metoden (bildspel med åhörarkopior och talarmanus).

Innehåll
• Introduktion till 15-metoden
• Screening och kort rådgivning (SBI)
• Bedömningsinstrument
• Farmakologisk behandling
• Psykosocial behandling
• Självhjälpsmaterial
• Implementeringsstrategier
• Avslutande diskussion och reflektion

Föreläsare är Ulric Hermansson, Anders Hammarberg och Pernilla Nordkvist.

Mer information om 15-metodens innehåll finns på Riddargatan1:s hemsida (högst upp till höger finns en länk för vårdpersonal).
Material till praktiskt genomförande av 15-metoden finns här.

Kurser i 15-metoden 

2018
Stockholm
10-11 januari
Dag 1 09.30-17.00 (fika med smörgås från kl 09.00)
Dag 2 08.30-16.00
Plats: Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11 (Almegahuset)


Kursledning

Projektledare
Pernilla Nordkvist  telefon 072-225 43 56

Utbildningsansvariga
Ulric Hermansson, socionom, med dr telefon 070-789 57 10  (15-metoden och Riskbruksmodellen)
Anders Hammarberg, med dr, leg. psykoterapeut  telefon 070-2471540 (15-metoden)


Pris 2017
4.295 kr + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor.
5.295kr + moms för icke medlemmar.
I priset ingår material, i form av manualer och instrument, samt fika och lunch.

Anmäl dig här