Kontrollerat drickande - utbildning

2-dagars utbildning i att stödja Kontrollerat drickande

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att sluta helt. Chansen att lyckas ökar om personen får strukturerat stöd. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i hur du som behandlare steg för steg kan hjälpa människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi - en av de högst rankade åtgärderna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015).

Metoden för kontrollerat drickande kan ses som en fördjupning av det du lärt dig i 15-metoden. Kursen ges i 1 + 1 heldagar och du förväntas arbeta kliniskt med metoden inför den andra kursdagen. Innan kursstart ska du ha läst boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur, 2015).

Kursledare är Sara Wallhed Finn, Leg. Psykolog, Doktorand och Anders Hammarberg, Beteendevetare, Leg. Psykoterapeut, Medicine doktor. Båda är verksamma på Riddargatan1, mottagningen för Alkohol och Hälsa.

Datum:   22 februari och 10 april 2018 (kl. 09.00-16.30 båda dagarna)
Plats:  Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Målgrupp: En kurs för dig som arbetar inom företagshälsan och som tidigare gått utbildning i 15-metoden
Pris:  6 995 kr exkl. moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor. 7 995 kr exkl. moms för övriga. Fika, lunch och kursintyg ingår men kursboken köper du själv.
Anmälan:  Här 

Frågor: Kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42