_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Ett arbete med att ta fram antal kunskapsöversikter pågår som presenteras vid olika seminarietillfällen. Läs mer i Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal interaktiva (kostnadsfria) webbutbildningar som bland annat ska hjälpa arbetsgivare att bättre arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), säkerhetsrisker samt Arbetsanpassning och rehabilitering.


Företagsläkarföreningen
Företagsläkarföreningen har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 i Stockholm

Kursutbud 2018
Kontaktperson för företagsläkarföreningens utbildningar:
Helena Törnkvist, helena.tornkvist@slf.se, Tel: 08-790 33 60
Läs mer på Företagsläkarföreningens webbsida


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Linköping

Arbets- och miljömedicinska vårmötet 
”När forskning blir verklighet”
 

Datum: 25-27 april 2018 
Plats:  Konsert & Kongress i Linköping 

Konferensen riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, Arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Även teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete kommer tas upp. Ett forum för kunskapsspridning och nätverkande. 
Läs mer


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer


NIVA

Ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer här


Prevent

Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
Läs mer


Försäkringskassan

Den 24 april 2017 anordnade Försäkringskassan ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning.
Se webbsändning här