_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Start: Höstterminen 2017
Studieform: Distans
Studiefart: 100%
Ort: Sundsvall/Östersund
Ansökan: Senast 18 april 

Magisterprogram – Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp
Start: Vårterminen 2018
Studieform: IT-Distans
Studiefart: 50%
Ort: Östersund
Ansökan: Senast 16 oktober 

Utbildningen riktar sig till personer verksamma inom Företagshälsovården, HR-området, Arbetsförmedling, projektledare mm. Det finns även möjlighet att delta i flera av programmets fristående kurser.  


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Ett arbete med att ta fram antal kunskapsöversikter pågår som presenteras vid olika seminarietillfällen. Läs mer i Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Onsdagen den 7 juni presenteras Arbetsskaderapport 2016 som är en del av Arbetsmiljöverkets officiella statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Läs mer

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal interaktiva (kostnadsfria) webbutbildningar som bland annat ska hjälpa arbetsgivare att bättre arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), säkerhetsrisker samt Arbetsanpassning och rehabilitering.


Företagsläkarföreningen
Företagsläkarföreningen har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 i Stockholm

Kursutbud 2017
Kontaktperson för företagsläkarföreningens utbildningar:
Helena Törnkvist, helena.tornkvist@slf.se, Tel: 08-790 33 60
Läs mer på Företagsläkarföreningens webbsida


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Medicinska kontroller i arbetslivet
Datum: 2017-10-09 - 2017-10-13

Samt övriga utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området.
Läs mer här
 


NIVA

Ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer här


Prevent
Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Arbetsmiljöverkstan 2017 - Kostnadsfria frukostseminarier
Användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet.
Karlstad 30 augusti.

Innehåll på Arbetsmiljöverkstan
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Checklistor för arbetsmiljö
- Bilderbäcker om arbetsmiljö och säkerhet
- Företagshälsovård - ett lönsamt samarbete. Ett privat företag i regionen berättar om hur de tillsammans med sin företagshälsovård utvecklat ett framgångsrikt och lönsamt arbetsmiljöarbete.
Läs mer