_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Mittuniversitetet

Magisterprogram – Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp
Start: Vårterminen 2018
Studieform: IT-Distans
Studiefart: 50%
Ort: Östersund
Ansökan: Senast 16 oktober 

Utbildningen riktar sig till personer verksamma inom Företagshälsovården, HR-området, Arbetsförmedling, projektledare mm. Det finns även möjlighet att delta i flera av programmets fristående kurser.  


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer

Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet
• 29 november, kl. 10:00-16:00.
• 30 november, kl. 09:00-15:00
• 27 februari, kl. 10:00-15:00

En kurs för dig som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Du får lära dig att utveckla din förmåga att
• via samtal guida till en effektiv problemlösningsprocess
• identifiera och lösa problem på ett systematiskt sätt
• identifiera hinder och möjligheter vid problemlösning
• analysera förutsättningar för den anställde att vidmakthålla arbetsförmågan respektive återgå i arbete
Läs mer


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Ett arbete med att ta fram antal kunskapsöversikter pågår som presenteras vid olika seminarietillfällen. Läs mer i Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal interaktiva (kostnadsfria) webbutbildningar som bland annat ska hjälpa arbetsgivare att bättre arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), säkerhetsrisker samt Arbetsanpassning och rehabilitering.


Företagsläkarföreningen
Företagsläkarföreningen har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 i Stockholm

Kursutbud 2017
Kontaktperson för företagsläkarföreningens utbildningar:
Helena Törnkvist, helena.tornkvist@slf.se, Tel: 08-790 33 60
Läs mer på Företagsläkarföreningens webbsida


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Medicinska kontroller i arbetslivet
Datum: 2017-10-09 - 2017-10-13

Samt övriga utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer

Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Nu har du som jobbar inom företagshälsovård, HR, är facklig företrädare eller arbetsgivare möjlighet att ta del av nya vetenskapligt underbyggda metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
Tid: Onsdag 11 oktober kl. 13-16:30
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Läs mer

Så kan företagshälsovården rädda de anställdas skinn
Tid: Torsdag 26 oktober kl. 09:00-16:00
Plats CAMM, Solnavägen 4, plan 10, Lokal Tor
Läs mer


NIVA

Ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer här