_self

Auktoriserade företagshälsor 2018

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen. Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen.

Nedanstående företagshälsor är auktoriserade för 2018. 

Attundahälsan i Sollentuna
Avonova Hälsa AB
Feelgood Företagshälsa
Företagshälsan i Jönköping AB
Företagshälsan FHC AB
Företagshälsan Runstenen
Försvarshälsan Region Mälardalen
Globenhälsan AB
Helsa Företagshälsovård
Hälsolänken
Kommunhälsan i Varberg
Kommunhälsan Jönköping
Kommunhälsan Skellefteå kommun
Länshälsan Uppsala AB
Capio Novaklinikens Företagshälsa AB
pe3 företagshälsa
Previa
ProHelia företagshälsa AB
Regionhälsan i Örebro län
Servicehälsan i Värmland
Stegeholmshälsan AB
Tjugonde företagshälsovård
Täbyhälsan AB
TEAM hälso & friskvård 
Vlg - Väsby Läkargrupp Företagshälsovård

Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:
- Arbetsorganisation
- Beteendevetenskap
- Ergonomi
- Hälsovetenskap
- Medicin
- Teknik
Områdena ska representeras av olika professioner där minst 3 personer ska vara anställda på företagshälsan och minst 3 personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa tre:
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- ISO 45001:2018/OHSAS 18001
- Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård fn ver 7/2016-02 (som överensstämmer med kraven i SS_EN ISO 9001:2015)

Varje år (senast i november) behöver företagshälsan förnya sin auktorisation för kommande år för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring.

Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa