_self

Auktoriserade företagshälsor 2019

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen. Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen.

Nedanstående företagshälsor är auktoriserade för 2019 

AB Previa
Attundahälsan i Sollentuna
Avonova Hälsa AB
Capio Nova Företagshälsa AB
Feelgood Företagshälsa
Företagshälsan i Jönköping AB
Företagshälsan FHC AB
Företagshälsan Runstenen
Globenhälsan AB
Hälsolänken
Kommunhälsan i Varberg
Länshälsan Uppsala AB
pe3 företagshälsa
ProHelia företagshälsa AB
Regionhälsan i Örebro län
Servicehälsan i Värmland
Stegeholmshälsan AB
Tjugonde företagshälsovård
Täbyhälsan AB
TEAM hälso & friskvård 
Vlg - Väsby Läkargrupp Företagshälsovård

Flera medlemsföretag är på gång och snart klara för 2019. Varje år behöver företagshälsan förnya sin auktorisation för kommande år för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring.

Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:
- Arbetsorganisation
- Beteendevetenskap
- Ergonomi
- Hälsovetenskap
- Medicin
- Teknik
Områdena ska representeras av olika professioner där minst 3 personer ska vara anställda på företagshälsan och minst 3 personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa tre:
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- ISO 45001:2018/OHSAS 18001
- Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård fn ver 7/2016-02 (som överensstämmer med kraven i SS_EN ISO 9001:2015)

 

Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa