_self

Auktoriserade företagshälsor 2020

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen. Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring. Just nu pågår den processen.

Nedanstående företagshälsor är auktoriserade för 2020

Attundahälsan i Sollentuna
Avonova Hälsa AB
Capio Nova Företagshälsa AB
Feelgood Företagshälsa
Företagshälsan i Jönköping AB
Företagshälsan Runstenen
Globenhälsan AB
Kommunhälsan i Varberg
Länshälsan Uppsala AB
pe3 företagshälsa
ProHelia företagshälsa AB
Regionhälsan i Örebro län
Servicehälsan i Värmland
TEAM hälso & friskvård 
Täbyhälsan AB
Vlg - Väsby Läkargrupp Företagshälsovård

Varje år behöver företagshälsan förnya sin auktorisation för kommande år. Flera medlemsföretag som var auktoriserade för 2019 är under behandling med sin ansökan och snart klara för 2020. 

Kompetens
Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:
- Arbetsorganisation
- Beteendevetenskap
- Ergonomi
- Hälsovetenskap
- Medicin
- Teknik
Områdena ska representeras av olika professioner där minst tre personer ska vara anställda på företagshälsan och minst tre personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Certifiering
Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa tre:
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- ISO 45001:2018/OHSAS 18001
- Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård fn ver 7/2016-02 (som överensstämmer med kraven i SS_EN ISO 9001:2015)

Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa