_self

Auktoriserade företagshälsor 2020

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen. Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring.  

Nedanstående företagshälsor är auktoriserade för 2020

AB Previa
Attundahälsan i Sollentuna
Avonova Hälsa AB
Capio Nova Företagshälsa AB
Feelgood Företagshälsa
Företagshälsan FHC AB
Företagshälsan i Jönköping AB
Företagshälsan Runstenen
Globenhälsan AB
Hälsolänken AB
Kommunhälsan i Varberg
Länshälsan Uppsala AB
pe3 företagshälsa
ProHelia företagshälsa AB
Regionhälsan i Örebro län
Servicehälsan i Värmland
Stegeholmshälsan
TEAM hälso & friskvård 
Täbyhälsan AB
Vlg - Väsby Läkargrupp Företagshälsovård

Kompetens
Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:
- Arbetsorganisation
- Beteendevetenskap
- Ergonomi
- Hälsovetenskap
- Medicin
- Teknik
Områdena ska representeras av olika professioner där minst tre personer ska vara anställda på företagshälsan och minst tre personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Certifiering
Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa tre:
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- ISO 45001:2018/OHSAS 18001
- Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård fn ver 7/2016-02 (som överensstämmer med kraven i SS_EN ISO 9001:2015)

Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa