_self

Branschinfo

Företagshälsovården arbetar tvärvetenskapligt och består i Sverige av cirka 150 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa företag är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. 

Medlemsföretagen har tillsammans över 450 mottagningar i hela landet, varav cirka 40 är "inbyggda”, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. De flesta inbyggda verksamheter finns inom den offentliga sektorn och större industriföretag. Sammanslagningar i branschen gör att antalet företag minskar successivt.

Sveriges Företagshälsors Verksamhetsberättelse 2017

Läs mer om medlemskap, fakta och aktuella frågor för branschen i spalten till höger.