_self

Branschinfo

Företagshälsovården arbetar tvärvetenskapligt och består i Sverige av cirka 130 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa företag är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. 

I Arbetsmiljölagen står det att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det är också ett krav för att få vara medlem i Sveriges Företagshälsor.

Medlemsföretagen har tillsammans över 450 mottagningar i hela landet, varav cirka 40 är "inbyggda”, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. De flesta inbyggda verksamheter finns inom den offentliga sektorn och större industriföretag. Sammanslagningar i branschen gör att antalet företag minskar successivt.

Sveriges Företagshälsors Verksamhetsberättelse 2017

Läs mer om medlemskap, fakta och aktuella frågor för branschen i spalten till höger.