_self

Aktuella frågor

Sveriges Företagshälsors huvudsakliga inriktning för verksamheten 

Vårt centrala budskap och kommunikation sammanfattas enligt följande:
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Vilket också innebär att medarbetarna ska få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Styrelsen har beslutat huvudinriktningen för verksamheten 2019-2020. 

Mål 2019 – 2021
Att stärka branschens positionering i samhället och bidra till tillväxt inom arbetsmiljöområdet.

Strategier 2019 – 2021
1. Driva ett utvecklingsarbete kring företagshälsans arbetssätt, varumärke och image.
2. Verka för att företagshälsan ses som en värdeskapande partner i frågor kring hållbar arbetsmiljö och hälsa på flera samhällsnivåer.
3. Verka för att värdet av effektiva arbetsmiljöåtgärder synliggörs för beslutsfattare.

4. Medlemsnytta:
- Verka för kompetensförsörjning och utbildning för branschens medarbetare.
- Samverka med forskning och utbildning inom området.
- Arbeta för gemensamma nyckeltal och definitioner.
- Omvärldsbevakning

Vårt Auktorisationssystem syftar också till att öka effekterna av branschens arbete inom arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser genom att säkerställa kompetensnivån inom branschen och att använda evidensbaserade metoder där sådana finns att tillgå mm.