_self

Aktuella frågor

Sveriges Företagshälsors huvudsakliga inriktning för verksamheten 

Vårt centrala budskap och kommunikation sammanfattas enligt följande:
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Vilket också innebär att medarbetarna ska få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Styrelsen har beslutat huvudinriktningen för verksamheten 2018-2020 på fem fokusområden.  

 1. En utveckling av företagshälsans arbetssätt, varumärke och image.
 2. Verka för att branschens marknadsandelar ökar.
 3. Verka för att  företagshälsan ses som en självklar partner i arbetsmiljö och arbetshälsa på flera samhällsnivåer.
 4. Förse beslutsfattare med rätt beslutsstöd och visa på effektiva åtgärder för framdrift
 5. Medlemsnytta
   - Kompetensförsörjning och utbildning för branschens medarbetare
   - Samverkan med forskning och utbildning inom området
   - Gemensamma nyckeltal och definitioner
   - Bevaka IT utvecklingen

Vårt Auktorisationssystem syftar också till att öka effekterna av branschens arbete inom arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser genom att säkerställa kompetensnivån inom branschen och att använda evidensbaserade metoder där sådana finns att tillgå mm.