_self

En bättre arbetsmiljö!

Till ledamöterna i Sveriges Riksdag
Vi vill hjälpa riksdagsledamöterna att få en bättre arbetsmiljö

Sveriges Företagshälsor erbjuder partiernas riksdagsgrupper – eller deras gruppledare – en utbildning i hur man skapar en god arbetsmiljö och möjligheter för ett långt och hållbart arbetsliv. Vi anser att det är av yttersta vikt att våra folkvalda får de bästa förutsättningarna för att fatta kloka och välgrundade beslut.

För en tid sedan var Sveriges Företagshälsor inbjudna till riksdagen för att hålla ett seminarium med fokus på hur friska arbetsplatser skapas och arbetsplatsens betydelse för en god folkhälsa. Några av de saker som diskuterades livligt med ett antal ledamöter från olika partier var hur rätt arbetssätt med tillgång till rätt kunskap på våra arbetsplatser förebygger ohälsa, trakasserier och särbehandling men också möjliggör en snabb återgång i arbete efter ohälsa.

Efter att ha sett dokumentärserien, Länge leve demokratin, av Jan Scherman som visades i SVT, och tagit del av den undersökning som Novus gjorde inför programserien kan vi konstatera att en betydande del av våra riksdagsledamöter verkar i en mycket riskabel arbetsmiljö. Av Novus-undersökningen framgår att drygt 3 av 5 riksdagsledamöter utsätts för hot eller kränkande behandling samt att 3 av 10 anser att detta påverkar riksdagsarbetet negativt.
Vi vill därför hjälpa till att förebygga och undanröja de risker vi ser så att även våra folkvalda får den arbetsmiljö de har rätt till.
Forskningen visar uttryckligen att några av de främsta faktorerna som påverkar människors hälsa är kraven i arbetet, kränkande behandling, ohälsosam arbetsbelastning, vilka resurser man har för arbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom visar den senaste forskningen från Karolinska Institutet att arbetets krav och inflytande/kontroll påverkar prestationen i arbetet samt att det är möjligt att förbättra (men även försämra) prestation, produktivitet och kvalitet genom att förändra arbetsmiljön. Andra rapporter visar tydligt att den som arbetar under stark press, stress eller andra påfrestande omständigheter har svårt att lösa komplexa problem, värdera information och fatta beslut. Stress och ångest som är förenat med arbetet tar dessutom lång tid att hantera och rehabilitera sig tillbaka ifrån.
De risker vi ser i ledamöternas arbetsmiljö riskerar inte bara enskilda människors hälsa utan kan i förlängningen leda till en sämre fungerande demokrati och att annars mycket lämpliga personer avstår från att engagera sig politiskt och kandidera till riksdagen.

Arbetsgivaren har ett betydande ansvar för arbetsmiljön, men de unika förhållanden som gäller i riksdagen gör att ledamöterna inte omfattas av detta ansvar. Alla ledamöter sitter på ett personligt mandat och har därför inte tillgång till det grundläggande regelverket och den lagstiftning som övriga i arbetslivet omfattas av.
Därför erbjuder Sveriges Företagshälsor partiernas riksdagsgrupper – eller deras gruppledare – en utbildning i hur man skapar en god arbetsmiljö och möjligheter för ett långt och hållbart arbetsliv.

Hör av er till mig så berättar jag mer!
Peter Munck af Rosenschöld
VD Sveriges Företagshälsor Telefon direkt: 08 - 762 67 47
E-post: peter.munck@foretagshalsor.se

Debattartikel i Dagens Samhälle