_self

Årsmöte 2019

Välkommen till

Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2019

Datum:  Fredagen den 17 maj 2019
 
Plats: Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11 (Almegahuset), Stockholm
 
Tid: kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar
  kl. 15.30 (ca) Avslutande mingel med förfriskningar och tilltugg
   
   

 

 

 

Årsmöteshandlingar
Handlingar kommer att finnas tillgängliga nedan senast 2 veckor före mötet.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2019
Resultat 2018, Budget 2019
Årsredovisning Föreningen Sveriges Företagshälsor
Årsredovisning Sveriges Företagshälsor Service AB
Valberedningen
Regionala kontaktpersoner 2019 förslag

Ärenden som medlem önskar behandla på ordinarie årsmöte ska vara föreningen tillhanda senast den 29 mars 2019.

Anmälan 
Senast 11 maj till anmalan@foretagshalsor.se