_self

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Företag och organisationer som är närstående branschens medlemmar kan vara en associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.

Sveriges Företagshälsors associerade samarbetspartners består av företag och organisationer som bedriver forskning, konsultverksamhet eller har andra affärsmässiga förbindelser med våra medlemsföretag som innebär att producera eller marknadsföra produkter eller tjänster till företagshälsorna utan att bedriva konkurrerande verksamhet. De uppfattas ha en närstående relation till branschen.

Läs mer här om hur du kan bli en associerad samarbetspartner


Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2019/2020

Boka Doktorn är en samarbets- och kommunikationsplattform mellan verksamheter inom hälsa- och sjukvård.
Kliniker, försäkringsbolag, företag och nätverkspartners använder plattformen för hantering och beställning av privata hälso- och sjukvårdsärenden.
Nu har Boka Doktorn även en helhetslösning för företagshälsovård.
www.bokadoktorn.com 
Tel: 031 313 46 60   info@bokadoktorn.se

 

 

Boka Doktorn satsar på företagshälsovården och introducerar en effektiv PDL- och GDPR-säkrad videotjänst – BDC Care.
BDC Care hjälper till att digitalisera företagshälsan i mötet med arbetsgivare och arbetstagare.