_self

Juridisk hjälp - affärsjuridik

Sveriges Företagshälsor har för sina medlemmar tecknat ett ramavtal med Advokatfirma Dahlgren & Partners Advokatfirma (DLAW), som är en affärsjuridisk advokatbyrå med expertkompetens inom områdena arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner. Avtalet ger Sveriges Företagshälsors medlemmar förmånlig möjlighet att anlita DLAW avseende frågor som rör allmän affärsjuridik inklusive bland annat skatterätt.
Om medlemsföretag vill anlita DLAW ingås ett separat uppdragsavtal direkt mellan parterna.

Ansvarig jurist på DLAW
Anita Fink Knudsen  
E-post: anita@dlaw.se

Anita Fink Knudsen arbetar med olika typer av affärsjuridiska frågor inklusive arbets- och arbetsmiljörätt. Med sin bakgrund som förhandlingschef både inom näringslivet och centrala arbetsgivarorganisationer, har Anita mer än 20 års erfarenhet av arbete med bland annat alla typer av arbetsrättsliga frågor och tvister inom flertalet branscher.
Anita har även lång erfarenhet av olika typer av styrelseuppdrag och har även verkat som VD på annan affärsjuridisk advokatbyrå.