_self

Kvalitetssäkring

Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

Kvalitetsfrågorna har en central betydelse för att utveckla företagshälsovården som bransch.
Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard (SS-EN ISO 9001:2015) vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av tre delar:

  • Kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015.
  • Definitionen av ”företagshälsovård”.
  • Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Merparten av den svenska företagshälsovården är idag certifierade av oberoende part enligt SS-EN ISO 9001:2015 och med stöd av FHV-Kravdokument. Utveckling och revidering av kvalitetssystemet sker fortlöpande utifrån gällande versioner av kvalitetsstandards, intressentbehov och gällande lagstiftning.
Medlemmar i Sveriges Företagshälsor kan kostnadsfritt rekvirera dokumentet för kvalitetssystemet från branschorganisationens kansli, info@foretagshalsor.se

Auktoriserat medlemskap
2014 infördes ett auktoriserat medlemskap som  en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen.