_self

Chefer i skottlinjen

Vem som helst kan bli utsatt för mobbning. Inte minst chefer. Det menar Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som har studerat chefers utsatthet. Tydliga riktlinjer och intervention i såväl organisation och arbetsgrupp som på individnivå, är en del av lösningen.

Mobbningen mot chefer är subtil eftersom medarbetare sällan öppet kränker sin chef. Ofta handlar det om medarbete som:
• inte dyker upp på möten (systematiskt)
• talar illa om chefen bakom hens rygg i en omfattning som till sist går över styr.
• söker stöd från högre chefer som de är vän med (vänskapsmakt)
• skvallrar och sprider rykten
• vägrar utföra uppgifter
• undanhåller information

Något som, enligt Christina Björklund, blir möjligt på grund av dåliga strukturer eller missförhållanden. Men orsaken kan också vara omständighet som nedskärningar, omorganisation eller förändrade arbetsgrupper.

Chefer som utmanar en norm är extra utsatta
Enligt en undersökning i tidningen Chef hade fyra av tio chefer utsatts för ryktesspridning. En lika stor andel hade utsatts för lögner. Andra data visar att 586 av 18 000 chefer (3,2 procent) anser sig vara utsatta för mobbning.
Chefer som utmanar en norm – kvinnor i höga ledningspositioner och män som är chefer för kvinnor – är mer utsatta än andra.
Enligt Christina Björklund definierar sig chefer i allmänhet som mobbade senare än medarbetare i allmänhet. I ett tre-årigt Afa-projekt har hon intervjuat 22 chefer av olika kön, i olika åldrar och från olika verksamheter.

Orsaker till ökad risk för mobbning
Hennes resultat visar att risken för en chef att utsättas för mobbning ökar om:
• Medarbetarna utgör en dysfunktionell grupp som tidigare har mobbat ut chefer.
• Chefen är ny i sin position.
• Ingen gör något (alla hoppas att nästa chef ska fungera bättre).
• Chefen är beroende av sina medarbetare (experter).
• Högre chef/ledning ger inget stöd.
• Ledarskapet hos högre chef och ledningsgrupp är otydligt.
• Organisationen har en otydlig struktur.
• Ny organisationen, ny överordnad chef eller andra organisatoriska förutsättningar.

Mobbare finns i alla läger
Det vanligaste är att den mobbade chefen köps ut eller säger upp sig själv.
Christina Björklund konstaterar också att de som mobbar kan vara vem/vilka som helst. I sin forskning har hon stött på mobbare bland:
• Högre chefer.
• Fackliga representanter.
• Medarbetare med stöd av högre chef.
• HR-avdelning.
• Medarbetare.

Hon konstaterar också att det blir allt vanligare med motanmälningar och att det i sådana fall nästan alltid är chefen som utreds. En slutsats av detta är att riktlinjer kring mobbning alltid även ska inkludera chefer som mobbas.
– Det är lika illa av en ledning att inte göra något som att vara med och mobba, avslutar Christina Björklund.

Christina Björklunds bilder