Anmälan till seminarium 9 november 2016

Seminarium
Exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Presentation av en ny riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp

Datum: Onsdag 9 november 2016
Tid:  kl 14.00-16.00  Registrering och kaffe från 13.30
Plats:  KTH, Technology and Health, Hälsovägen 11C, Flemingsberg, 
Jacobssonsalen, plan 5

Nu finns det ytterligare en riktlinje framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. 
Seminariet vänder sig till praktiker inom företagshälsan, speciellt de som utför bullermätningar, utvecklingsansvariga och ansvariga för upphandling av företagshälsovårdstjänster, representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, konsulter, och andra med intresse för området.

 Anmälan är bindande. Bekräftelse på anmälan skickas omgående via e-post.
Seminariet är avgiftsfritt men uteblivet deltagande (utan avbokning före 7 november) debiteras med 500:- + moms.

Kontaktperson: Lydia Kwak, Karolinska Institutet, Lydia.Kwak@ki.se

Program
Riktlinje kring exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Anmälan är bindande men namnbyte kan ske
Obs! Mkt viktigt att adressen är korrekt
För fakturering
För fakturering
För fakturering
För fakturering