Ansökan om vetenskaplig granskning

I formuläret sammanfattas metodens innehåll och vetenskapliga stöd. Vetenskapliga artiklar och utvärderingsrapporter skall bifogas.
*Obligatoriska uppgifter

Obs! Det är mycket viktigt att adressen är korrekt då all kommunikation sker via e-post. Såväl bekräftelse som övrig information.
För fakturering
För fakturering
För fakturering
För fakturering
Ange vilken typ av metod din ansökan avser:
Ange metodens huvudsakliga användningsområde och innehåll. Beskriv relevans för arbetsgivare och företagshälsor.
Till exempel utvärdering via fokusgrupper, individuella intervjuer etc
Till exempel inom företagshälsa
Vetenskapliga artiklar och utvärderingsrapporter som styrker ansökan skall bifogas. Samla allt i ett dokument, endast ett dokument kan bifogas.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.