Mindmore

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2023
Logo Mindmor

Mindmore erbjuder digitala tester av kognitiva funktioner. Testerna skapar förståelse för hur t.ex. stressrelaterad psykisk ohälsa och depression påverkar hjärnans funktioner och därmed arbetsförmåga. 

Testerna kräver ingen personal eftersom de leder och rättar sig själva. Resultaten presenteras direkt, som en kognitiv profil, för ansvarig kliniker att tolka. De objektiva mätvärdena är ett värdefullt komplement till skattningsskalor och är till nytta i sjukintyg, vid planering och utvärdering av rehabiliteringsärenden samt vid arbetsförmågebedömningar och hälsokontroller.

Testerna är digitala versioner av klassiska kognitiva test, arrangerade i testbatterier för olika sjukdomstillstånd. Även ett kognitivt screeningbatteri ingår.

Kontakt Telefon: 073-571 80 76 E-post: info@mindmore.com Hemsida: www.mindmore.com

Besöksadress  Drottning Kristinas väg 53 114 28 Stockholm