Universellt utformade arbetsplatser

Sveriges Företagshälsor medverkar i ett projekt som handlar om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Genom att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning skapas lösningar som fungerar i en föränderlig tid. Det gör arbetsplatsen mer attraktiv och ger förutsättningar för bättre resultat. Ingen har råd att gå miste om kompetens varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort för att ålder, funktionsvariation, språkkunskaper eller ohälsa inte bemöts på bästa sätt.

Universell Utformning av Arbetsplatser - UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och rätten till att vara delaktig i arbetslivet på lika villkor. Fler arbetsplatser behöver tänka på en universell utformning och i arbetet med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan.

Arbetet sker i bred samverkan mellan CSR SwedenForumFunktionsrätt SverigeIF MetallKFORandstadSveriges FöretagshälsorSwedavia och Vasakronan. Projekten medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer