Utvecklingsnätverk för företagshälsor


30.000 SEK (exklusive moms)
25.000 SEK (exklusive moms)
Ta nästa steg! Inom ramen för detta utvecklingsnätverk utvecklar vi kunskaper och förmågor utifrån verkliga och aktuella problemställningar som du möter i din vardag.
Nätverk

Kvalificerat erfarenhetsutbyte kombinerat med ett akademisk förhållningssätt

Vi kombinerar ett kvalificerat erfarenhetsutbyte med ett akademisk förhållningssätt vad gäller att problematisera, vilket sammantaget ökar förmågan till nytänkande när det gäller lösningar av affärsproblem. Detta arbetssätt har visat sig kraftfullt och skapar utveckling för företag såväl som individer. 

Detta är ingen kurs i traditionell bemärkelse, utan mer av en ”verkstad” där vi tillsammans fördjupar oss i verkliga frågeställningar som är hämtade från ditt och de andra deltagarnas företag. Gruppens förslag till lösningar är direkt applicerbara på den egna arbetssituationen. För varje förslag upprättas ett summerande protokoll där frågeställningen beskrivs och möjliga lösningar pekas ut.

Frågeställningarna vi diskuterar kommer variera: alltifrån marknadsutveckling till övergripande ledningsfrågor och rekrytering, eller företagsfusioner och strategier för tillväxt. Gemensamt för dem är att de kan ses som viktiga och angelägna frågor och utmaningar som du behöver hantera för att utveckla din verksamhet.

Inför varje möte utses 2-3 problemställare. En bra problemställning är öppen, verklig, aktuell samt påverkbar. Problemställaren får inte sitta inne med en färdig lösning. Problemställningen ska beröra något som problemställaren själv, just idag, uppfattar som en betydelsefull utmaning i sitt arbete. Det är viktigt att problemet som tas upp inte är någon annans problem än problemställarens eget som denna själv är åtagen att lösa och arbeta med.

Vad krävs av mig som deltagare?

Att du som deltagare innehar en befattningar som gör att du kan utveckla verksamheten och affären och själv kan fatta beslut inom ditt verksamhetsområde. Du behöver vara öppen och generös, och vara beredd att reflektera och ta emot feedback från andra.

För att förbereda arbetet, genomförs en intervju med alla deltagare innan vi ses vid första tillfället.

Gruppens maxantal är 12 personer.

Dessa dagar är mer som en verkstad där vi tillsammans fördjupar oss i verkliga frågeställningar som är hämtade ur deltagarnas vardag.

Workshop

Vi möts tre gånger under ett år. Första workshop är 1,5 dagar, och de två nästkommande workshop sker lunch-till-lunch. För att kunna delta måste du avsätta tiden i sin helhet när vi ses, inklusive kvällar.

Vi inleder och avslutar med gemensam lunch.

Program och tider
Dag Tid
Workshop 1, 2021 2 februari 12.00 - 19.00
3 februari 08.30 - 17.00
Workshop 2, 2021 23 mars 12.00 - 19.00
24 mars 08.30 - 13.00
Workshop 3, 2021 16 juni 12.00 - 19.00
17 juni 08.30 -13.00

Handledare

Utvecklingsnätverk för företagshälsor leds av Gunnar Westling och Stefan Szugalski, som båda har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm, men som också varit praktiskt aktiva på många områden.

Gunnar Westling

Gunnar har under lång tid pendlat mellan akademin och praktiken, något som har inneburit en korsbefruktning, både för honom själv och för de som han jobbar tillsammans med. Som forskare kom Gunnar att intressera sig för ledarskap och lärande i komplexa utvecklingsuppdrag och doktorerade på Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling som handlade om stora utvecklingsprojekt. Gunnar har genom åren lett många utvecklingsprogram, för såväl privata som offentliga verksamheter, samt organisationer som verkar i gränslandet mellan dessa logiker.

Stefan Szugalski

Stefan brinner för att förstå mänskligt beteende och för att använda den kunskapen till att hjälpa företag att skapa värde för människor, företag och samhället i stort. Det var också ämnet för hans doktorsavhandling som han blev klar med 2018. I avhandlingen ”Marketing with benefits” visar han hur man praktiskt kan skapa marknadskommunikation som skapar värde för människor, företag och samhället - på samma gång.

Stefan har mer än 10 års erfarenhet i att driva projekt inom varumärkesutveckling, reklam, hållbarhet och innovation. Han jobbar idag som Head of Strategy and Innovation på Pond Design med varumärken som ICA, Lantmännen och Unilever.

Kontakt

Gunnar Westling

gunnar@framship.com

070-717 47 82

Peter Munck af Rosenschöld, 070 – 2826862, peter.munck@foretagshalsor.se
Marie Dahlgren, 08 - 762 67 45, marie.dahlgren@foretagshalsor.se

Anmälan

Statusmeddelande

×

Observera att anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart debiteras full avgift. Namnbyte måste anmälas och kan ske utan avgift fram till kursdag. 

Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

*Obligatoriska uppgifter

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

OBS! När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram.

Anmälan

Jag anmäler mig till Utvecklingsnätverk för företagshälsor
Namn
Faktureringsadress
Jag arbetar huvudsakligen som
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Anmälningsvillkor och information

Anmälan

Anmälan görs alltid på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Om det inte kommer någon automatisk bekräftelse så har inte din anmälan kommit fram, glöm inte att även kontrollera så mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post  anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte erhåller någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen skickas ut 1-2 veckor före kursstart.

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Vid heldagsutbildning inkluderar deltagaravgiften fika vid ankomst, lunch och eftermiddagskaffe. Vid halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat framgår eventuell förtäring på webbsidan. Dokumentation ingår vanligtvis. Alla priser är exklusive moms

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter), som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis ca 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 %  samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Sverige Företagshälsor är en miljömedveten organisation och i många fall får du åhörarkopior, artiklar och dylikt att ladda ner/skriva ut efter eget önskemål. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats. Information om hur du får tillgång till det du behöver ges senast i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Sveriges Företagshälsor utbildningar genomförs oftast på Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm, i samma byggnad där vårt kansli finns. Läget är centralt vid Humlegården på Östermalm i Stockholm. Plats anges alltid på webbsidan och i den information kring kursen som skickas till dig ca 1-2 veckor innan kursstart. Vid eventuell ändring av lokal meddelas du via e-post.
Vid ankomst anmäler du dig i Almegas reception på entréplan och erhåller en namnbricka. Är du tidig finns det ofta möjlighet att sitta ned en stund med en kopp kaffe.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken och det går att ansluta egen dator via wifi. Inloggningsuppgifterna står på din namnbricka.
Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Logi

Är du i behov av logi i samband med din utbildning finns det många boendealternativ i närheten.

Scandic Park på Karlavägen 43 ligger i huset bredvid Almegahuset. 

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t ex pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Den information vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Informationen sammanställs endast på aggregerad nivå.

Sign above