Jobbhälsobarometern 2013-2014

 

Jobbhälsobarometern 2014:2
Jobbhälsobarometern 2014:1
Jobbhälsobarometern 2013:2
Jobbhälsobarometern, 2013:1

Jobbhälsobarometern - JOBBHÄLSOINDEX
Sveriges Företagshälsor har infört ett nytt mått - JOBBHÄLSOINDEX  - en temperatur på hur landets anställda upplever sin arbetsmiljö, jobbhälsoa och arbetstillfredsställelse;
Delrapport 3, 2013:3 från Jobbhälsobarometern.