Handledarutbildning ST-läkare

Datum: 
2017-11-06 08:30 till 2017-11-07 16:30

Branschutbildning för dig inom företagshälsan

Kursen uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer för att utses till handledare för ST-läkare och ska ge kursdeltagarna förhållningssätt, verktyg och struktur för att kunna handleda ST-läkare som följer antingen SOSFS 2008:17 eller SOSFS 2015:8.

Datum: 6 - 7 november + 6 december 2017.
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset), Stockholm.
Sista anmälningsdatum: 2 oktober 2017.

Läs mer här.