Utbildning i 15-metoden

Datum: 
2018-01-10 08:00 till 2018-01-11 16:00

Utbildning i 15-metoden

Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu möjlighet att utbilda dig i den s.k 15-metoden. Utbildningen pågår under två heldagar och syftar till att ge både teoretisk och klinisk kunskap om hur 15-metoden kan användas i praktiken.

Efter utbildningen erhålls ett kursbevis och ett presentationsmaterial om 15-metoden (bildspel med åhörarkopior och talarmanus).

Innehåll
• Introduktion till 15-metoden
• Screening och kort rådgivning (SBI)
• Bedömningsinstrument
• Farmakologisk behandling
• Psykosocial behandling
• Självhjälpsmaterial
• Implementeringsstrategier
• Avslutande diskussion och reflektion

Föreläsare är Ulric Hermansson, Anders Hammarberg och Pernilla Nordkvist.

Läs mer här.