MRO-utbildning

Datum: 
2018-01-24 10:30 till 2018-01-26 15:00

MRO-utbildningen (Medical Review Officer) riktar sig i första hand till läkare inom företagshälsovård och beroendevård.

Datum:   24-26 januari 2018
Plats:     Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Pris:       7 495 kr + moms (5 995 kr + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor)
               Fika, lunch och material ingår.

Utbildningen genomförs av Karolinska Universitetslaboratoriet i samarbete med Sveriges Företagshälsor. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Innehåll:
• Olika preparat och dess farmakologiska verkan
• Förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
• Risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
• Möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
• Analysmetoder och tolkning av narkotikatester
• Kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
• Översikt över olika biologiska markörer för alkohol
• Arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
• Behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet. Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom FHV och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård. Ansvarig för utbildningen är Olof Beck, professor vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

Anmälan

Vid frågor kontakta:
Helena Bergqvist, Karolinska Universitetslaboratoriet
Tfn: 073-699 48 82
Pernilla Nordkvist, Sveriges Företagshälsor
Tfn: 072-225 43 56