Framgångsrikt ledarskap i företagshälsovården

Datum: 
2018-02-20 09:00 till 2018-02-21 16:30

- Ett ledarutvecklingsprogram 

Datum 2018: 20-21 feb, 21 mars,18 april, 17 maj             
Plats: Provins fem, Lästmakargatan 10, Stockholm 
Sista anmälningsdatum: 19 januari 2018
Pris: 24.975:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor,
29.975:- + moms för icke medlemmar.         

Anmälan

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i takt med att konkurrensen hårdnar. Den tekniska utvecklingen ritar också om kartan i många verksamheter. Förändring är en naturlig del dagens arbetsliv. Samtidigt upplever många organisationer svårigheter att förändras. Chefen och ledningsgruppen blir alltmer viktig och motorn i organisationens utveckling. Om motorn går på halvfart påverkas resultaten i hela organisationen.

Inom företagshälsovården behöver vi hantera både det egna ledarskapet i den egna organisationen men också identifiera och förstå ledarskapet i kundorganisationerna.
Branschföreningen har tillsammans med konsultföretaget Provins fem utvecklat ett ledarskapsprogram speciellt anpassat efter våra behov inom företagshälsovården med ledningsorden:  Hur arbetar vi – Vad arbetar vi med – Varför arbetar vi med det vi gör?

Programmet innehåller moment av både teori, kunskapsförmedling och färdighetsträning. Det utgår ifrån och behandlar deltagarnas egna ledarutmaningar och behandlar flera perspektiv

- Jag och mitt ledarskap - Individperspektivet
- Att leda andra, att bygga hållbara partnerskap – Grupperspektivet
-  Att kunna förstå och leda organisationer - Organisationsperspektivet

I programmet tillämpas olika former av pedagogiska moment som även ska ge deltagarna tillgång till verktyg för att leda individer och grupper. Syftet är också att stärka deltagarnas förmåga att verka för en minskad psykisk ohälsa både i den egna organisationen och hos kundföretagen.

Programmet  består av fyra dagar och en uppföljningsdag. De första två dagarna genomförs sammanhängande i internatform. Mellan de olika dagarna får deltagarna uppgifter som utgår ifrån innevarande dags tema och följs upp vid nästa tillfälle. Deltagarna får tillgång till ett nätbaserat lärverktyg (Learnifier) där programansvariga kan förmedla uppgifter och material till deltagarna digitalt. Deltagarna kan också själva kommunicera med varandra via en chat-funktion.

Målgrupp
Ledarutvecklingsprogrammet vänder sig till chefer inom företagshälsovården. Beroende på företagshälsans storlek och hur organisationen ser ut kan deltagarna finnas såväl i ledningsfunktion, regionchef, verksamhetschef, områdeschef eller enhetschef. Optimalt antal deltagare i ett program är 12 personer. Minst antal deltagare är 8 och max 16 personer.

Utbildningsansvariga
Utbildningen genomförs av konsultföretaget Provins fem.
Kai Wiklund, Organisationskonsult, Teol. kand. och Psykoterapeut
Telefon 0733-31 34 06, kai.wiklund@provinsfem.se

Ylva Elvin Nowak
Organisationskonsult, Fil dr. psykolog, leg. Psykoterapeut
Telefon 0707-47 13 48, ylva.elvin-nowak@provinsfem.se 

  
Provins fem AB är strategisk partner för chefer och ledningsgrupper som vill ta vara på sin och organisationens potential samt öka förmågan att möta möjligheter och krav i omvärlden.