Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

Datum: 
2018-09-27 09:00 till 2018-09-28 16:00

Tvådagarskurs som vänder sig till dig som tar alkohol- och drogtester i praktiken.

Utbildningen arrangeras av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.
Arbetsplatser använder sig av nykterhetstester och narkotikatester som en del av det alkohol- och narkotikapreventiva arbetet. Både Socialstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har framhållit att det  ställs särskilda krav på tillförlitligheten vid testning i arbetslivet. Hela testsystemet ska vara kvalitetssäkert så att inga felaktiga analyssvar lämnas ut, möjligheterna till manipulation minimeras och provsvaren ur juridisk synvinkel står på säker grund. Under kursen får du veta allt du behöver för att kunna genomföra säker provtagning.

Datum: 27-28 september 2018
Tid: 27 sept: 09.00-16.30 (fika med smörgås från kl 08.30), 28 sept: 09.00-16.00
Plats:  Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11 (Almegahuset)

Läs mer