Medicinskt ledningsansvar

Datum: 
2018-10-12 09:00

- Vad innebär det för läkaren, verksamhetschefen och övrig personal?

Datum: 12 oktober 2018
Tid:   Kl. 09.30 – 17.00 (fika finns från kl.09.00)
Plats:  Sturegatan 15, Stockholm (Obs! Ändrad lokal)
Målgrupp: Företagsläkare samt verksamhetsansvariga chefer inom företagshälsan

För en verksamhetschef på företagshälsan är en av ledningsuppgifterna att ansvara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För den uppgiften krävs specifik sakkunskap motsvarande de behov som finns i den aktuella verksamheten.
Förutom att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, måste verksamhetschefen tillse att samverkan och samordning med andra enheter också fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det måste också finnas de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och personalens kompetens måste upprätthållas genom vidareutbildningsinsatser med mera. En FHV-verksamhet får inte bedrivas utan att det finns en namngiven läkare som har det medicinska ledningsansvaret.  


Föreläsare: Ulrika Sandén, jur.dr, universitetslektor i rättsvetenskap, Umeå Universitet.

Kursledare: Karin Nord, företagsläkare Ådalshälsan, Kramfors, ledamot företagsläkarföreningen 
 

Innehåll
• Inledning - Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
• Patientsäkerhet och kvalitetssäkring - Ulrika Sandén
• Praktiska exempel - Karin Nord
• Gruppdiskussioner kring vanliga frågeställningar  
• Hantering av patientuppgifter/sekretess - Ulrika Sandén
• Summering och avslut - Peter Munck af Rosenschöld
 

Kostnad: Medlemmar i Sveriges Företagshälsor 3495:- + moms. Icke medlemmar 4495:- + moms. Lunch och fika ingår.
Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälan