Alkoholproblem på arbetsplatsen

Datum: 
2018-11-07 09:30

Välkommen till ett seminarium om alkoholproblem i arbetslivet för dig som är chef, HR, facklig representant eller är involverad i dessa frågor på arbetsplatsen på annat sätt.

Datum: Onsdag 7 november
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Tid: 09.30 – 15.00 (registrering, kaffe och smörgås fr. kl. 09.00)

Du får veta mer om:
- Företagshälsans riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen
- Alkoholproblemets omfattning och dess risker i arbetslivet
- Effektiva metoder vid alkoholproblem
- Arbetsrätt vid rehabilitering av alkoholproblem. Vad bör vi? Vad kan vi?
- Alkoholberoende - kan kontrollerat drickande vara möjligt?
- De ”(o)möjliga fallen” - några tips från coachen!

Föreläsare är:

Ulric Hermansson, socionom, med dr och universitetslektor vid Karolinska Institutet.
Ulrics forskning är inriktad på prevention och behandling av alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet. Han är även verksam som behandlare på Riddargatan1, mottagningen för alkohol och hälsa i Stockholm.

 

 

Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega.
Lars hjälper oss att reda ut begreppen kring vilka arbetsrättsliga åtgärder en arbetsgivare kan vidta när en anställd har alkoholproblem. Ska arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av alkoholproblem?

 

Anmälan

Frågor
Kontakta projektledare Pernilla Nordkvist, telefon: 08-762 67 42