Utbildning i 15-metoden

Datum: 
2019-01-09 09:30 till 2019-01-10 16:00

Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem. Du som arbetar inom företagshälsovården har nu möjlighet att utbilda dig i 15-metoden. Utbildningen pågår under två heldagar och syftar till att ge både teoretisk och klinisk kunskap om hur 15-metoden kan användas i praktiken.

Efter utbildningen får du kursbevis och presentationsmaterial om 15-metoden (bildspel med åhörarkopior och talarmanus).

Innehåll
• Introduktion till 15-metoden
• Screening och kort rådgivning (SBI)
• Bedömningsinstrument
• Farmakologisk behandling
• Psykosocial behandling
• Självhjälpsmaterial
• Implementeringsstrategier
• Avslutande diskussion och reflektion

Föreläsare är:
Ulric Hermansson; socionom, med.dr, universitetslektor
Anders Hammarberg; leg. psykoterapeut, med dr
Pernilla Nordkvist; projektledare

Läs mer