Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning, 15-16 jan

Datum: 
2019-01-15 18:45 till 2019-01-16 18:45

Tvådagarskurs den 15-16 januari 2019 som vänder sig till dig som genomför provtagning av alkohol- och drogtester.

Kursens innehåll:
• Narkotiska preparat
• Beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
• Narkotika och risker i arbetslivet, en möjlig modell
• Testernas möjligheter och begränsningar
• Provtagningsrutiner
• Kvalitetssäkra tester
• Alkoholmarkörer
• MRO-rollen
• Behandling av narkotikamissbruk/beroende

Läs mer och anmälan här