Arbetsrätt vid rehabilitering

Datum: 
2019-05-10 09:30 till 15:30

Ett seminarium om arbetsrättsfrågor i samband med rehabiliteringsprocessen.
När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?
Seminariet riktar sig i första hand till chefer, HR och företagshälsan. Även andra med intresse för frågan är välkomna.

Du får veta mer om:
• Kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning?
• Vad säger Arbetsdomstolens praxis?
• Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?
• Vilken roll spelar andra i denna process: facket, FK och företagshälsan?
• Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Läs mer