Temadag Alkohol & Droger

Datum: 
2019-06-10 10:00 till 15:30

– Nya behandlingsmetoder & kvalitetssäkrade drogtester

För dig som vill omvärldsbevaka, utveckla eller fördjupa dina kunskaper för att bättre kunna möta arbetslivets behov kring verksamhetsområdet alkohol och droger.

Datum:           10 juni 2019
Plats:              Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11, Stockholm
Tid:                 10.00-15.30, kaffe & smörgås från 09.30
Målgrupp:       Chefer, ledare, kundansvariga och övriga medarbetare inom företagshälsan som idag kanske inte är kliniker inom området.
Pris: Medlem  3 995 kr + moms
Icke medlem   5 495 kr + moms

Företagshälsan är en tämligen okontroversiell arena att prata om riskbruk på. I samband med en hälsokontroll är det naturligt att ta upp frågor relaterat till alkohol och droger. Alkohol– och narkotikaproblem är en riskfaktor för olyckor och arbetsrelaterade skador och en väl utarbetad policy är viktigt speciellt i utsatta arbetsmiljöer. Men hur ska man som arbetsgivare och arbetskamrat agera när man börjar oroa sig för en medarbetares levnadsvanor i största allmänhet? Är det en privatsak eller kan man lägga sig i? Vad innebär det för arbetsgivaren? Är det kostsamt?

Det är vanliga frågor som många av våra medlemmar möter. Vad menas med tidiga tecken och vad kan och bör vi som medmänniskor vara uppmärksamma på? Alkohol är en del av vår kultur och väl accepterat och integrerat i vårt samhällsmönster därför kan det upplevas som ett problematiskt ämne att prata om när signalerna kanske inte är konkreta men magkänslan säger att något inte stämmer. Företagshälsan är ett stort stöd för arbetsgivaren i dessa frågor och mycket kan göras tidigt för dem som ligger i riskzonen kring alkohol och droger som varken är tidskrävande, kostsamt eller komplicerat jämfört med de klassiska metoder som dominerat marknaden sedan länge.

Detta är en dag för dig som vill veta mer om företagshälsans möjligheter att vara ett expertstöd till arbetsgivaren i alkohol och drogfrågor utan att direkt vara kliniker. För dig som vill vara uppdaterad på de moderna evidensbaserade metoderna som blir mer och mer etablerade, 15-metoden och de nya Internetbehandlingarna. Den för branschen helt nya och viktiga Guiden för drogtester inom företagshälsan kommer att presenteras och bakgrunden, motiven och hur den ska implementeras för att kvalitetssäkra arbetet kommer att diskuteras.

Innehåll
- Behandling av alkoholproblem kräver inte specialistkompetens
   lång behandling är inte bättre än kort!
- 15-metoden – beskrivning av det vetenskapliga underlaget
  hela modellen, insatser på individuell och organisatorisk nivå samt utvärdering
- Nya Guiden för kvalitetssäkrade drogtester inom företagshälsan
  Förekomst av narkotika och motiv för arbetslivet, hur ser det ut?
  Kvalitetssäkrad drogtestning, varför är det så viktigt?
  Biologiska markörer, vilka frågor kan de ge svar på?
- Internetbehandling för alkohol och droger  - konkurrent eller komplement?

Föreläsare
Ann-Sofie Johansson, Socionom, eStöd, Beroendecentrum Stockholm och samordnare Nationella Cannabisnätverket
Anders Helander, adj. prof, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
Olof Beck, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
Ulric Hermansson, med.dr och universitetslektor, Karolinska Institutet och mottagningen för alkohol och hälsa, Riddargatan1 i Stockholm.
Sara Wallhed-Finn
Peter Munck af Rosenschöld, Vd, Sveriges Företagshälsor

Kursledare
Ulric Hermansson och
Pernilla Nordkvist, Sveriges Företagshälsor, tfn: 08-762 67 42.

Anmälan