Medicinskt ledningsansvar

Datum: 
2019-10-08 09:00

- Vad innebär det för läkaren, verksamhetschefen och övrig personal?

Datum: 8 oktober 2019
Tid:   Kl. 09.30 – 17.00 (fika finns från kl.09.00)
Plats:  Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11, Stockholm (Almegahuset)
Målgrupp: Företagsläkare samt verksamhetsansvariga chefer inom företagshälsan

OBS! Fullbokat.

För en verksamhetschef på företagshälsan är en av ledningsuppgifterna att ansvara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För den uppgiften krävs specifik sakkunskap motsvarande de behov som finns i den aktuella verksamheten.
Förutom att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, måste verksamhetschefen tillse att samverkan och samordning med andra enheter också fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det måste också finnas de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och personalens kompetens måste upprätthållas genom vidareutbildningsinsatser med mera. En FHV-verksamhet får inte bedrivas utan att det finns en namngiven läkare som har det medicinska ledningsansvaret.  


Föreläsare: Ulrika Sandén, jur.dr, universitetslektor i rättsvetenskap, Umeå Universitet.

Kursledare: Karin Nord, företagsläkare Ådalshälsan, Kramfors, ledamot företagsläkarföreningen 
 

 

Innehåll
• Patientsäkerhet och kvalitetssäkring  
• Praktiska exempel 
• Gruppdiskussioner kring vanliga frågeställningar  
• Hantering av patientuppgifter/sekretess  

Kostnad: Medlemmar i Sveriges Företagshälsor 3995:- + moms. Icke medlemmar 4995:- + moms. Lunch och fika ingår.
Observera att antalet platser är begränsat.

Anmälan